TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN ĐỈNH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM NĂM 2020 - (19/11/2020 23:1)

Thực hiện công văn số 815/GD&ĐT-THCS ngày 14/10/2020 của phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức hưởng ứng “ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trong ngành GD&ĐT năm 2020.

Thực hiện công văn số 815/GD&ĐT-THCS ngày 14/10/2020 của phòng giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức hưởng ứng “ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trong ngành GD&ĐT năm 2020.

1. Mục đích:

- Thực hiện tốt chương trình Nhà trường.

- Giúp cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh chấp hành tốt pháp luật đặc biệt là hướng tới học sinh tuân thủ và chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, giữ gìn và bảo vệ tài sản công.

- Triển khai có hiệu quả “Ngày pháp luật” phù hợp đối tượng, tình hình thực tế tại trường và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 nhằm thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường.

- Tạo cơ hội để CB, GV, NV và HS th hiện sự hiu biết của mình về pháp luật và có những góp tham gia vào công tác xây dựng luật; nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với công tác tư tương chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyn thông và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

- Thường xuyên cập nhật ph biến, tuyên truyền các chu trương, chính sách nghị quyêt ca Đảng, các luật mới ban hành, các văn bản của Thành phố của Quận.

- Giúp cho nhà trường với phụ huynh và học sinh có thêm mối quan hệ chặt chẽ trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục cở mở, thân thiện, tích cực.

- Phát huy được chuyên môn của các bậc phụ huynh trong các lĩnh vực khác nhau để cùng tư vấn, tuyên truyền tới CB, GV, NV và HS.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung, yêu cầu của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn

cua Trung Uơng, Thành ph và của Quận.

- Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám sát đổi tượng.

- Việc thực hiện “Ngày pháp luật” gắn với thực tiễn trong học tập giảng

dạy, và hoạt động của CBQL, GV, NV, HS, cha mẹ HS; không ảnh hưởng đến các hoạt động, giờ học chính khóa của học sinh.

- Xây dựng kế hoạch rõ mục tiêu, chủ đề, nội dung, thời gian, hình thức tổ chức. Tổ chức Ngày pháp luật” toàn trường vào tiết chào cờ tuần 4 hàng tháng.

- Phụ huynh tham gia vào CLB phải có chuyên môn phù hợp.

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo lành mạnh, vui tươi, bổ ích, an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Giáo viên TPT Đội tuyên truyền ý nghĩa của ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam tại Phòng Hội đồng sư phạm

Tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của thuốc lá trong giờ chào cờ đầu tuần

Người viết: Bùi Thị Tân - Tổng phụ trách