Biểu công khai năm học 2020 - 2021 - (19/09/2020 19:57)

Cam kết chất lượng, csvc, đội ngũ

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TUYỂN SINH BỔ SUNG - (19/08/2020 10:11)

Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - (16/08/2020 12:50)

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

DANH SÁCH HỌC SINH ĐÃ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2020 - 2021 - (04/08/2020 10:13)

* lưu ý: học sinh đã đăng ký trực tuyến cần đối chiều hồ sơ trước 15h00 ngày 15/8/2020