Chọn chủ đề video
Có tất cả : 40 video

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021
Chúng em Vui Trung thu 2020
TRÍCH BẢN TIN THỜI SỰ 15H00 NGÀY 30/09/2020
Trích bản tin Ngày hội đọc sách của Trường TH xuân Đỉnh
Dạy học Online
Hướng dẫn học sinh sử dụng khẩu trang Y tế
Hướng dẫn học sinh vẽ tranh Bảo vệ môi trường
Hướng dẫn học sinh trải nghiệm STEM - Làm con quay trộn màu
Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19